Játékszabályzat

 

1. A Játék szervezője

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megbízásából a Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8.) (továbbiakban: Szervező)

 

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, a Pannónia Szíve fejlesztési területen (Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Gyúró, Kajászó, Lovasberény, Martonvásár, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Tordas, Újbarok, Vasztély, Vál, Vértesacsa és Vértesboglár) székhellyel vagy fiókintézménnyel rendelkező általános és középiskola 7., 8. vagy 9. évfolyamára beiratkozott diákja (továbbiakban: Játékos).

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (szülő, házastárs, testvér, gyermek);

• a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, vezető tisztségviselői, valamint azok közeli hozzátartozói (szülő, házastárs, testvér, gyermek);

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (szülő, házastárs, testvér, gyermek).

 

3. A Játék időtartama

2017. március 14. – 2017. május 31.

A Játékban részt venni az első forduló feladatlapjának leadásával és a csapatra vonatkozó adatok hiánytalan kitöltésével lehet.

Az első forduló időtartamának kezdete előtt és befejezése után, valamint a Játék hivatalos webes felületétől eltérő módon érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. Nevezési szabályok

A Játékban háromfős csapatok vehetnek részt. A nevezés az első forduló megoldásainak beadásával és a kért adatok hiánytalan megadásával történik a megadott határidőn belül. Érvényesen csak egy intézménybe beiratkozott, 7., 8. vagy 9. (illetve ezekkel tantervben megegyező) évfolyamon tanuló diákokból álló háromfős csapat nevezhet. Van lehetőség, de nem kötelező felkészítő tanárt megnevezni, aki kizárólag a csapattagokkal azonos intézményben dolgozó pedagógus lehet.

Egy diák csak egy csapat tagjaként regisztrálhat. Azonos csapatnévvel többszöri regisztrációra nincs mód. Az egyes feladatsorokat minden csapat csak egy alkalommal küldheti be, utólagos javításra nincs mód.

Érvényes nevezéshez szükséges adatok:

  • Három, azonos oktatási intézménybe beiratkozott, 7., 8. vagy 9. (illetve ezekkel tantervben megegyező) évfolyamos diák neve és évfolyama;
  • Az oktatási intézmény neve;
  • Csapatnév, mely nem tartalmazhat sértő, gyűlöletkeltő vagy trágár kifejezéseket;
  • Jelszó a további fordulók során történő azonosításhoz;
  • Érvényes email cím.

A felkészítő tanár megnevezése lehetőség, nem feltétele az érvényes nevezésnek. Nyereményt csak az első forduló során, a játék kezdetekor benevezett tanárok vehetnek át, utólagos nevezésre nincs mód.

A nevezés érvényessége esetén a Játékosok a megadott email címre erről visszajelzést kapnak.

Nem megfelelő, vagy korábban mások által már regisztrált csapatnév esetén a Játékosok figyelmeztető e-mailt kapnak, és egy alkalommal lehetőségük van a név módosítására.

A csapatok összetételén később módosítani nem lehet, dobogós helyezés esetén csak az eredetileg benevezett csapattagok jogosultak a nyereményre.

 

5. A Játék menete

A Játék három online fordulóból és egy döntőből áll, melyre a Pannónia Szíve térségen belül, egy később kijelölendő helyszínen kerül sor 2017. május 15.-19. között.

Az első forduló kérdései 2017. március 14-án reggel 8:00 órától érhetőek el az etyekjovoje.hu honlapon. A megoldások és a nevezési adatok beadási határideje 2017. április 2-a este 9 óra.

A második forduló kérdései 2017. április 3-án reggel 8:00 órától érhetőek el az etyekjovoje.hu honlapon. A megoldások beadási határideje 2017. április 23-a este 9 óra. A második forduló válaszainak beadására csak az érvényes nevezés során megadott csapatnév és jelszó beírásával van mód.

A harmadik forduló kérdései 2017. április 24-én reggel 8:00 órától érhetőek el az etyekjovoje.hu honlapon. A megoldások beadási határideje 2017. május 7-e este 9 óra. A harmadik forduló válaszainak beadására csak az érvényes nevezés során megadott csapatnév és jelszó beírásával van mód.

 

A kérdések mellett minden esetben szerepel a helyes válaszért kapható pontszám. Pont csak a teljes mértékben helyes megoldásokért kapható.

Egy forduló teljesítéséhez nem szükséges minden kérdést megválaszolni. Ilyen esetben a Játékosok az adott kérdésre 0 pontot kapnak.

Az online fordulókban minden érvényes nevezést beadó csapat részt vesz.

 

A Játék döntőjébe a három forduló összpontszáma alapján legmagasabban rangsorolt öt csapat kerül be. Holtverseny esetén a döntő létszáma hat csapatra növelhető. Amennyiben pontszám alapján hatnál több csapat jutna tovább, akkor a holtversenyben érintettek egy, a korábbiaknál természetesen kevesebb kérdést tartalmazó, rendkívüli fordulóban vesznek részt. Ennek kérdései 2017. május 9-e, 8:00-tól érhetőek el a etyekjovoje.hu honlapon. A megoldások beadási határideje 2017. május 11-én, 21:00.

 

2017. május 8-án 16:00 óráig minden érintett csapat e-mailben tájékoztatást kap arról, hogy folytathatja-e a versenyt, illetve részt kell-e vennie a rendkívüli fordulóban.

Rendkívüli forduló esetén az érintettek május 12-én 10:00 óráig értesítést kapnak az eredményükről.

 

A döntő a Pannónia Szíve térség egy később kijelölendő helyszínén, a Szervező által kiválasztott szakmai zsűri előtt zajlik. Az érintett csapatok mindhárom játékosának megjelenése kötelező. Egy csapattag akadályoztatása esetén lehetőség van két fővel is részt venni a döntőn, de ebben az esetben a hiányzó játékos nem vehet át nyereményt. Új játékos benevezésére nincs lehetőség. A döntőn való részvétel a felkészítő tanárok esetében is feltétele a nyeremény átvételének. Amennyiben egy csapat nem vállalja a szereplést a döntőben, a rangsorban következő lép a helyébe.

A döntőt a legjobb helyen bejutó csapat 5, a második 4, a harmadik 3, a negyedik 2, az ötödik pedig 1 ponttal kezdi. Hat döntős esetén minden helyezett pontszáma eggyel emelkedik.

A döntőre a Szervező „házi feladatot” adhat meg, amelynek pontszáma a döntő értékelésébe számít bele. Ennek megoldására az érintett csapatoknak legalább egy hét áll majd rendelkezésére.

Amennyiben a döntő után az 1., 2., vagy 3. helyen holtverseny alakul ki, a zsűri további feladattal dönt a végső sorrendről.

 

6. Kapcsolattartás

A Szervező és a Játékosok kapcsolattartásának elsődleges módja az elektronikus levelezés.

A részt vevő csapatok minden, a Játékkal kapcsolatos információt és utasítást e-mailben kapnak meg.

A félreértések és a mulasztások megelőzése érdekében Játékosok folyamatosan figyeljék a regisztrációkor megadott e-mail postafiókot!

 

7. Nyeremény

A Játék nyereményei:

Első díj – mindhárom csapattagnak és felkészítő tanáruknak (ha kezdettől be van nevezve) egy-egy okostelefon

Második díj – mindhárom csapattagnak és felkészítő tanáruknak egy-egy digitális akciókamera

Harmadik díj – mindhárom csapattagnak és felkészítő tanáruknak egy-egy okoskarkötő

A nyeremény átvételének feltétele a döntőn való részvétel – diákok és tanáraik számára egyaránt.

 

A nyereményeket csak a benevezett csapattagok és tanáruk vehetik át; azok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti. Amennyiben megadják az adminisztrációhoz szükséges adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, adóazonosító szám, taj-szám), a nyertesek a döntőt követően átvehetik nyereményüket. Ezen adatok hiányában későbbi egyeztetést követően, postai úton kapják meg az érintettek a díjakat. A nyereményátvétel részleteiről és feltételeiről a döntő előtt minden csapat e-mailben kap tájékoztatást.

 

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

9. Adatkezelés

A Játékos elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

A Játékos személyes adatait (név, e-mail cím) a Szervező a későbbiekben kizárólag a pályázó tájékoztatása céljára használja fel.

 

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (rossz válasz, hibás e-mail cím stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség valamint minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

11. Egyéb

Szervező fenntartja a jogot, hogy a vélelmezhetően nem a Játék szellemiségének megfelelő, tisztességtelen és/vagy etikátlan módszerekkel, nyerészkedés céljából pályázó Játékosokat előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból.

A Játékkal kapcsolatban a jogi út minden tekintetben kizárva.

Szervező fenntartja a Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a pályázók részére közzé teszi.

 

Pécs, 2017. március 6.