Pannónia Szíve

A kormány szándékai találkoztak az itt élők kezdeményezéseivel: közösen dolgozni az emberek boldogulásáért, a közösségek megőrzéséért és gyarapításáért. Pálffy István 2010-es útikönyvében Pannónia Szívének nevezte ezt a tájat, illetve Balsay István, Fejér megyei elnöki tanácsadó hatására a 2013-14-ben készült Fejér Megye Területfejlesztési Koncepcióba is bekerült megyei programpontként és hívószó lett belőle. Így született meg a Pannónia Szíve program.

A kitűzött célokhoz pénz is került. A kormány 2015. december 23-i határozatával fejlesztési célokra átcsoportosított költségvetési maradványpénzeket. Ebből 2,275 milliárd forintot a Pannónia Szívében érintett Fejér és Komárom-Esztergom megyei településeket is összefogó Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (VVVTFT) kapott, méghozzá Etyek-Újhegy fejlesztésére és a Bicske és Tarján közötti kerékpárút építésére.

Nem volt véletlen, hogy Etyek lett a Pannónia Szíve első helyszíne. A példás, törekvő, önerőből is jelentős eredményeket elérő közösség ezzel egy régóta várt lehetőséghez jutott. A döntéshozók ez esetben biztosak lehettek abban, hogy élni tudnak és élni is fognak ezzel az eséllyel.

A megyei önkormányzatot is irányító dr. Molnár Krisztián vezette Tanács innentől kezdve folyamatosan napi kapcsolatban dolgozott együtt Tessely Zoltán miniszterelnöki biztossal, hogy további forrásokat tudjanak szerezni és a meglévőket a lehető legjobban használják fel.

 

Merészet álmodni

Január 18-án a Tanács alakított egy Tervelőkészítési Szakmai Munkacsoportot, soraiban a maguk szakterületén ismert és elismert emberekkel. A munkacsoportot Rókusfalvy Pál vezette, aki nagyon sokat tett az elmúlt években a község értékeinek népszerűsítéséért az Etyeki Borfesztivál, a Kezes-lábos és az Etyeki Piknikek szervezése révén. A tagok Garaguly Tibor etyeki polgármester, Igari Antal Fejér megyei főépítész, Kovacsics Imre egyetemi docens, Lucza Gyula Etyeken élő építőművész és Ónodi Szabó Lajos, Bicske város főépítésze.

Megindult a projekthez szükséges közbeszerzések előkészítése is. A tervek ekkor még szerényebbek voltak: az etyeki Gasztrosétány és a településközpont fejlesztése egy új rendezvénytér kialakításával; valamint a Bicskétől Tarjánba vezető kerékpárút megtervezése és hozzávetőleg 9 km-es első ütemének kivitelezése.

A szakmai munkacsoport egyeztetései, a települések és a lakosság igényei azonban nyilvánvalóvá tették, hogy a tervek módosítására és további forrásokra van szükség. Rengeteg egyeztetés, az összes érintett véleményének meghallgatása után kristályosodtak ki a végső elképzelések. Felmerült például, hogy Újhegy mellett a további borászati központokat: Öreghegyet, a Körpincét és Kecskegödröt is fejleszteni kellene, valamint a falu otthont adhatna a Magyarországról kitelepített németek emlékházának is.

A VVVTFT és Tessely miniszterelnöki biztos feladata volt megteremteni a pénzügyi feltételeket. Az elszántság és a befektetett munka eredményre is vezetett: Az etyeki fejlesztés második ütemére további 600 milliót, az Etyek-Bicske-Tarján kerékpárút befejezésére pedig további 841 millió forintot ítélt meg májusban Magyarország kormánya.


Etyek jövője

Köszönhetően a Tervelőkészítési Szakmai Munkacsoport és az érintettek aktivitásának a VVVTFT augusztusi ülésén már 3,716 milliárd forint elköltéséről határozhattak a tagok. Ennek köszönhetően a projekt a végső formájában alaposan túlhaladta az eredeti változatot.

Az eredetileg ezen forrásból megvalósuló látogatóközpontról sem mondtak le az érintettek. Ennek érdekében a VVVTFT és a Tervelőkészítő Szakmai Munkacsoport segítségével a területi Operatív Program forrásaira pályázott a település. Ennek keretében minden remény megvan arra, hogy további 300 millió forint felhasználásával látogatóközpont is épülhet Etyeken.

Természetesen így is vannak tervek, amelyek – egyelőre – nem válhatnak valósággá. Így például mostanság nem lesz vasúti összeköttetés Etyek és Bicske között, hiszen a nyomvonalat egy érintett telektulajdonos megvétózta. Lekerült a napirendről egy komoly beruházás, amely egészen Diósdig vihette volna el a 60 km/h-val haladó közösségi kisvasút sínpárjait. Amennyiben a lokális problémára helyben, a település önkormányzata megtalálja a támogatott műszaki megoldást, akkor remélhetően új lendületet kaphat ez az elképzelés is.

Etyek számára az építkezések lehetőségek. Budapest szőlőskertjeként, a fővároshoz legközelebbi borvidék, emblematikus centrumaként az idegenforgalom és a gasztronómia az a kitörési pont, amelyre a falu következő évtizedeit alapozni lehet. A most megteremtett jobb feltételek fellendülő turizmust, több vendéget és több bevételt jelentenek, ami az egész közösség anyagi jóléte és megmaradása érdekében kulcsfontosságú. Az épülő infrastruktúrát pedig a helyiek is használják, javítva a mindennapok életminőségét.

 

Etyek

Etyek Budapest szőlőskertje, a fővároshoz legközelebb fekvő borvidék emblematikus székhelye. Az itt élő emberek már a múltban is szőlőművelésből éltek és a jövőjüket is erre szeretnék alapozni. Az elmúlt években a közösség erőfeszítéseinek és lelkes és tevékeny helyi vállalkozóknak köszönhetően is fejlődésnek indult az idegenforgalom, amelynek alapját természetesen a gasztronómia és az évszázados múltú szőlő- és pezsgőkultúra jelenti.

A mostani projekt célja, hogy hátteret teremtsen a további növekedéshez és Etyek felvirágzásához. Olyan infrastrukturális beruházások készülnek el, amelyek nem csak a turisták számára teszik a falut vonzóbbá, hanem az itt élők mindennapjait is komfortosabbá teszik.


Öreghegy, Kecskegödör

A település fontos borászati központjai Öreghegy és a Kecskegödöt is, amelyek számos pincészetnek, borgazdaságnak és étteremnek adnak otthont. Ezeken a területeken ráadásul főként a helyiek rendelkezne – sokszor generációk óta egy család által művelt – birtokokkal. A beruházás ide vonatkozó része két elemet tartalmaz:

  • Útépítés
  • Közvilágítás építése.


Körpince

Etyek egyik szimbóluma a település központjában található, műemléki jelentőségű Körpince. A közös udvarról nyíló több tucatnyi pincét ma is használják tulajdonosaik. A pincék előtti térség pedig közösségi térként működik, ahol számos szabadtéri programot tartanak.

A tereprendezést követően szabadtéri színpadot építenek a Körpincében, amely már elhelyezkedésénél fogva is garanciát nyújt a különleges hangulatra. Ide is a hely stílusához illeszkedő kandeláberek és energiatakarékos LED-es fényforrásokkal szerelt közvilágítás kerül.

Fontos újdonság lesz, hogy a pincesor tetejére védőkorlátot fog építeni a kivitelező. Az emberek ugyanis szívesen nézik a hátulról könnyen megközelíthető, füves tetőkről a színpadi programokat és ezt ezentúl sokkal biztonságosabban tehetik majd.


Magyar-kút

Etyek szimbolikus középpontjának számít a Magyar-kút és a mellette fekvő vízfelület, amelyet a forrás vize táplál. A vízvezeték-hálózat kiépítéséig a kút fölé emelt klasszicista épülethez jártak a helyiek mosni, állatokat itatni és vizet hordani. Azóta átalakult az életünk és ezekre a funkciókra nincsen szükség, de a kút és környéke továbbra is fontos szerepet tölt be a helyiek mindennapjaiban.

A mostani projekt során…